Plavební značky

Plavební značky jsou buď plovoucí (bóje) nebo pobřežní. Mohou být umístěny i na stavbách jako jsou mosty, jezy a budovy stojící u vodních toků. Tak jako v silniční dopravě jsou značky zákazové, příkazové a informativní. 

Označení plavební dráhy na vodě – menší toky a vodní plochy

Platí pro velká plavidla. Menší sportovní lodě mohou plout mimo plavební dráhu, pokud tím není ohrožena jejich bezpečnost.

 altalt

levá strana

altalt

pravá strana

alt Označení plavební dráhy na břehu.

alt

plavební dráha při levém břehu

alt

plavební dráha při pravém břehu

alt Přechod plavební dráhy od jednoho břehu k druhému.

alt

levý břeh – od levého k pravému

alt

pravý břeh – od pravého k levému
altvýjezd z jezera, překážka pod vodou
alt

 

 rozdělení plavební dráhy

alt Signální bóje a značky – větší toky a vodní plochy

alt

levá strana – pravá strana
alt

plavební dráha

při levém břehu – při pravém břehu

altzačátek a konec směru plavební dráhy při přechodu od jednoho břehu k druhému.
altnebezpečná místa, zvýšená pozornost

alt

Zaplavené hráze (při vysoké vodě)
altzákaz proplouvání
altplavba zastavena na delší dobu

alt

osa plavební dráhy na velkých vodních plochách
altuzavřené mostní pole
altpovolené místo k proplutí
altuzavřené vodní plochy (koupání zakázáno)

alt

proplutí povoleno
altdoporučení plout v určeném prostoru
altproplouvání v protisměru zakázáno
altproplouvání v obou směrech
alt

prostor pro vodní lyžování

vodní lyžování – vplout ostatním plavidlům zakázáno

alt

červená – levobok

zelená – pravobok

alt

plavební dráha

volná – černobílá vlajka

uzavřená – červená vlajka

alt Světelná signalizace na plavebních komorách

altvplutí není dovoleno
altpřipravit se na vplutí do komory
altvplutí do komory povoleno
altkomora je uzavřena na delší dobu
alt

pohyblivý most

vplutí zakázáno, zastavit u značky

alt

pohyblivý most

připravit se k vyplutí

altpohyblivý most

proplutí dovoleno

alt Ostatní signalizace a značky

alt

práce pod vodou

plout minimálně 50m od značek, snížit rychlost plavby

alt

vodní kotvy a jejich označení
altPříkaz směřovat ke straně plavební dráhy a držet se jí. Označení konce příkazu.
altzákaz potkávání, plavidlo plující po proudu má přednost

alt

příkaz dát zvukový signál
altzákaz kotvení
altzákaz předjíždění
altzákaz stání
altzákaz uvazování plavidel ke břehu
altobrat zakázán
altzákaz vytváření vln
altpříkaz směru
altpříkaz plout na straně plavební dráhy, která je po levoboku
altpříkaz plout na straně plavební dráhy, která je po pravoboku
altpříkaz přejít na stranu plavební dráhy, která je po levoboku
altnepřekračovat rychlost, která je uvedena na značce
altomezená hloubka
altšířka plavební dráhy
altomezená plavba, nutno se předem seznámit s poměry
altvzdálenost plavební dráhy od břehu
altzákaz vplout na hlavní vodní cestu z menšího přítoku
altzachovávat zvláštní pozornost
altomezení průjezdní výšky
alt Informativní značky
altjez
altplout ve směru šipky
altdoporučené místo k obratu
altkonec úseku omezené plavby
altkřižování s elektrickým vedením
altpřívoz
altkotvení povoleno
alt

tábořiště 

Znacky nalezeny na teto webove strance

Další plavební značky naleznete zde 

Základní informace o plavebních značkách na wikipedii 

Diskuse uzavřena.