Vlny – 4. díl – popis vln

Jak jsem už uvedl dříve, vlny se dělí na „vlny“ a „vlnění“. Vlnění vzniká v jiném místě, než jej pozorujeme. Oboje má ale velký vliv na podmínky plavby a proto se, spolu s jinými údaji, zapisuje do lodního deníku („Log Book“). Tento zápis vedeme jednak proto, že jsme schopni tyto údaje využívat při předpovědi počasí, ale také slouží při případném neštěstí pro potřeby vyšetřování. Proto jde o údaje velmi důležité.

Neodpustím si malou poznámku – lodní deník je velmi podceňován. Nejen na kajacích (tam jsem neslyšel o nikom, kdo si ho vede), ale dokonce i na kajutových plachetnicích. Valná většina „charterových jachtařů“ ani netuší, že jej na palubě má. Je třeba si ale uvědomit, že v případě nehody ho může pojišťovna vyžadovat a proto je dost užitečné si alespoň rámcově nějaké poznámky vést!
A jak se tedy mají vlny správně zapisovat? Pomůckou je nám tabulka číselného označení stavu moře, která v sobě zahrnuje jak výšku, tak i délku vln. Spolu se „starou dobrou“ Beaufortovou stupnicí, podle které se dá odhadovat rychlost větru, ji naleznete v příloze. Stav moře je první sloupec v první tabulce. Doufám, že oceníte i skvostnou češtinu, ve které je Beufortova stupnice sepsána, když hodnotí vítr například tak, že: „pohybuje silnějšími větvemi, telegrafní dráty sviští, nesnadné jest používat deštník.“
Já osobně sílu větru neodhaduji moc rád. Platí to samé, jako s výškou vln, rád si trochu přidávám. Ale abych se to alespoň trochu naučil, pořídil jsem si anemometr, který vozím v autě. Vždy když jdu na vodu, měřím na břehu sílu větru (resp. jeho rychlost) a podle podmínek na vodě pak jenom upravuji naměřený údaj. Ale na druhou stranu znám řadu lidí, kteří rychlost odhadují dobře, je to hlavně věc cviku a znalosti místních podmínek.
Tím prozatím končím malý seriál o vlnách. Pokud se někdo budete chtít podělit o komentáře, nebo o zajímavé údaje, třeba v jakých největších vlnách jste jezdili, nebo na jak silný protivítr si troufnete – já to u sebe odhaduji tak na 12 m/s, budu se na vaše maily těšit na adrese: vit.jindrle@seznam.cz.
Odkaz:

Diskuse uzavřena.