Vlny – 3. díl – odhad výšky vln

Toto přehánění má několik důvodů, mezi které patří zejména: „velký voči“, nedostatečná znalost teorie a málo referenčních bodů. Na vodní hladině, která se s námi pohybuje, se jistě výška vlny odhaduje velmi těžko a připočteme-li k tomu těžké podmínky (vítr, zima), není divu, že jsou nám hlášeny i dvoumetrové vlny, bičované příšerným větrem na hladině Lipna, kterými proplouvá člun plný záchranářů na své odvážné misi.

Jak jsme již popsali v prvním díle tohoto miniseriálu, vlna se dá popsat dvěma charakteristikami: výškou a taktem. Pokud tedy chce kajakář (nebo kdokoli jiný) popsat těžké podmínky, kterým čelil, měl by udat obě dvě hodnoty. Pouhá výška vlny ještě nedefinuje stav vodní hladiny. Na druhou stranu, i v předpovědích se udává jen „signifikantní výška vlny“, tak snad není až takovým prohřeškem délku vynechat.

Nicméně, přeci jen se budeme délce vlny trochu věnovat. Zde dochází k časté chybě – většinou odhadujeme délku svahu vlny, tedy šikmou vzdálenost od úžlabí na hřeben, a nikoli skutečnou délku vlny, což je vodorovná vzdálenost dvou úbočí (nebo hřebenů.) Je to proto, že ta šikmá vzdálenost se relativně snadno porovnává například s vlastním kajakem. Pokud sedíme v úžlabí a špička lodě je na hřebeni vlny, snadno se nám říká, že vlna byla 2,5m dlouhá, ale není to tak, protože kajak není v tu chvíli vodorovně. Na okraj – obecně řečeno, při stejné výšce vln, je těžší pádlovat v kratších vlnách.

Úplně nejvíc chyb se objevuje při odhadování výšky vln. V excelentní knížce Sea Kayak: A Manual for Intermediate and Advanced Sea Kayakers její autor Gordon Brown nabízí dobré pravidlo pro odhad: “Pokud vidíte vzdálený horizont, vlny nejsou vyšší než 1 m. Pokud je ale vaším horizontem hřeben vlny před vámi, vlny mají přes metr.”


A v článku Estimating Wave Height for Canoes and Kayaks doplňuje Bryan Hansel další pravidlo: “Pokud jsou vlny nižší než 1 m a vy nevidíte kajak vašeho partnera plujícího poblíž vás, pak jsou vlny vyšší než 30 cm. Pokud nevidíte partnerova ramena, ale jenom hlavu, pak jsou vlny 60 cm vysoké.

Protože mě tato metoda zaujala, pokusili jsme se jí v praxi využít. V podstatě funguje, je třeba si ale uvědomit, že se nejedná o měření, ale o kvalifikovaný odhad. Každý člověk (i kajak) je jiný a proto berte tuto metodu jako pomocné vodítko. Protože mně zajímal i vliv vzdálenosti obou lodí, nakreslil jsem si následující schéma.

Vlna_odhad_vysky

Dá se z něj usuzovat na to, že zhruba do výšky vln 0,5 m je vliv vzdálenosti obou kajaků velký (ale tam zas o tolik nejde, ne?). U půlmetrových vln je v podstatě jedno, zda se nacházíte v sousedním úžlabí, nebo někde dál. Vždy vidíte plus-mínus-autobus buď kamarádovo břicho nebo ještě jeho kajak. U výšky vln zhruba kolem třičtvrtě metru už vidíte jenom hlavu. A od metru výš byste měli vidět jenom vlny.

Odhad vln vyšších než 1m je obtížný. Pro ilustraci, já měřím 1,9 m a když sedím v kajaku, jsou moje oči zhruba 80 cm nad jeho dnem. Takže vlny nad 1 m jsou vyšší než já. A vyzkoušejte si malý pokus – pozorujte vestoje horní futro dveří, to je asi ve výšce 2m. A pak si sedněte do kajakářské pozice a uvidíte, že vám dveře budou připadat mnohem vyšší. Platí zde podobný problém, jako při odhadování délky vlny – málokdo si je schopen na vodě uvědomit, že se měří svislá výška od úžlabí po hřeben vlny, nikoli šikmá vzdálenost. Snadno si to uvědomíte při pohledu na přiložený obrázek.
Vlna_spatn_vka

Pokud se vám nezdají výše uvedené uvedené rozměry (0,3 – 0,5 – 0,75 – 1,0 m), můžete (podobně jako to prý dělají surfaři) popisovat vlny jako: „po ramena“, „k hlavě“, „dvakrát tolik, než k hlavě.“ A samozřejmě, nejlepší je zkušenost – dívejte se na obrázky, kde jsou výšky vln uvedené (pár jich najdete v článku, na který je dole odkaz) a pokoušejte se vlny odhadovat co nejčastěji.

Užitečné je také znát rozmezí, ve kterém se rozměry vln pohybují. Jednotlivé vlny s výškou nad 20 m se objevují velmi zřídka – nejvyšší zaznamenaná vlna byla 33 m vysoká (severní Pacifik), což znamená, že signifikantní výška vlny zřídka překročí 10 m. Charakteristická doba taktu se většinou pohybuje mezi 15 až 20 vteřinami.

Odkaz:
http://www.nessmuking.com/articles/tutorial/estimating-wave-height-for-canoes-and-kayaks/

Diskuse uzavřena.