Pádlování ve francouzských teritoriálních vodách

Úvod
Nejprve bude vhodné zmínit mezinárodní námořní právo. Podle něj mají totiž všechna plavidla právo průjezdu teritoriálními vodami jiného státu, který ratifikoval konvenci Spojených národů o námořním právu (United Nations Convention of the law of the sea). Přitom musíme ještě dodržovat český právní řád a další relevantní mezinárodní konvence a úmluvy (SOLAS, COLREG  /resp. IRPCS/- český článek o COLREGU najdete tady.)

f4
Idyla na francouzském pobřeží.
Foto Colin Appleby

Na první pohled to vypadá, že máme právo volného průjezdu a tudíž nás nařízení hostitelské země nemusí vůbec zajímat. To je ale omyl. Ono „právo průjezdu“ (right of passage), o kterém je řeč, je totiž podle konvence definováno jako „nepřetržité a bezodkladné proplutí teritoriálními vodami.“ Pokud navštívíte pobřeží, nebo se jen tak touláte pobřežními vodami, spadáte automaticky pod jurisdikci příslušného příbřežního státu a vztahují se na vás všechna jeho nařízení.

Ve Francii se seakajakářů týkají tři skupiny pravidel:

  1. registrace kajaku
  2. jeho konstrukce a způsobilost k provozu
  3. oblasti plavby a povinné vybavení


1.
Registrace 

Registrace lodi ve Francii je možná pouze pro její občany – u žádosti se totiž dokládá trvalé bydliště žadatele. V Čechách, alespoň pokud je mi známo, není zatím žádné nařízení, ani předpis, že je třeba kajak registrovat. Pokud však máte zájem o dobrovolnou registraci, je to možné kupříkladu u Českého lodního a průmyslového registru, resp. u  společnosti Československý Lloyd. Registrace lodi mě stála nějakých 550,- Kč a jak vypadá výsledný dokument můžete vidět v tomto článku. (Ale pozor, pokud chcete využívat britské licence na VHF vysílačku, nesmíte mít loď registrovanou jinde než v Anglii, čímž se to trochu zamotává! Já mám teď jednu loď v ČR registrovanou a další ne. Na tu druhou mám vedenou vysílačku.)

Číslo, které získáte při registraci, byste měli mít pro potřeby francouzských úřadů nalepené na lodi.

Pokud nechcete loď registrovat, musíte vozit dokument – nejlépe originál, který jasně prokazuje že jste vlastníky lodě. Pokud nemáte ani takový dokument, mohlo by stačit prohlášení o vlastnictví lodě. Vzor najdete na konci článku. Jde o “Attestation sur l’honneur”, což je čestné prohlášení, tedy formální písemné prohlášení, které je ve Francii často vyžadováno v případě, že originální dokumenty jsou ztraceny, nebo neexistují.  V přiloženém vzoru nahraďte texty mezi šikmými závorkami. 
 

f2
I tohle můžete vidět ve Francii z vody.
Foto Colin Appleby 


2.   Konstrukce lodě a její způsobilost k provozu

Způsobilost lodě k provozu se zpravidla prokazuje již během procesu její registrace. Obvykle se při něm dokládají certifikáty od výrobce lodě. Také existuje test „plovatelnosti“ lodě. Kokpit se zaplaví  vodou a na sedačku se položí 50 kg zátěž. Lem kokpitu pak musí být minimálně 2 cm nad hladinou. Kajaky, které se momentálně v Anglii vyrábí, tímto testem projdou. Opět je možné udělat si certifikát „na koleně“. Lze pak využít druhou – spodní část zmíněného formuláře čestného prohlášení z konce článku. Takže pokud jde o tento bod, není pro nás asi moc problematický.


3.1.   Oblasti plavby

jsou definovány v předpisech. Jsou to:

a)  “Basique”: do 2 nm (=3,7 km) od „místa bezpečného přistání“

b)  “Côtier”: od 2 nm do 6 nm (= 11km) od „místa bezpečného přistání“

c)   “Hauturier”: přes 6 nm. Kajakům je plavba v této oblasti ZAKÁZÁNA!!

Všechna ostatní „plážová plavidla a plavidla neregistrovaná“ nesmí plout dále než 300 metrů od pobřeží. Tím více je zřejmá nutnost registrace kajaku pro potřeby plavby ve francouzských vodách. I když to vypadá jako málo, ve skutečnosti to znamená, že můžete absolvovat přejezdy až do vzdálenosti 12 nm (22 km), tj. 6 nm od každého pobřeží (od toho, ze kterého vyplouváte a pak od toho, ke kterému plujete.) To nabízí jedny z nejkrásnějších lokalit pro pádlování v Evropě.

 

3.2.   Povinné vybavení podle jednotlivých oblastí

a)  Oblast „Basique“:
Předpisy nařizují jako minimální výbavu následující položky: 

   i.    záchranná vesta s nosností minimálně 50N a CE značkou
   ii.   svítilna
   iii.  technické řešení, jak se dostat z vody do kajaku (obvykle paddle-float a náhradní pádlo. Snad by stačily i kompletní „decklines“ – provazy vedené po palubě)
   iv.   pumpa (nebo musí být loď samovylévací)
   v.    tažná šňůra a pevný pod pro její uchycení na palubě

b)  Oblast „Côtier“:
K položkám uvedeným pro oblast Basique navíc:

   vi.   3 x ruční červená světlice
   vii.  signální  zrcátko (mini CD postačí)
   viii. akustický signál (kvalitní píšťala, či mlhový roh bez nádobky na stlačený vzduch)
   ix.   magnetický kompas (tedy ne elektronický)
   x.    mapa oblasti, ve které plujete
   xi.   nálepka na lodi se souhrnem hlavních pravidel COLREGU
   xii.  nálepka na lodi ukazující systém IALA (značení plavební trasy a překážek)

Nálepky dodává např. „Pagayeurs Marins“ a vzory můžete vidět zde. Jakmile se mi je povede někde získat, naskenuji je a zveřejním. Obvykle je najdete zdarma na veletrzích a lodních výstavách.

Shrnutí:

Vozte na lodi doklad o jejím vlastnictví.
Prokažte, že je schopná plavby.
Mějte na palubě veškeré povinné vybavení pro oblast, do které vyplouváte.

Zřeknutí se odpovědnosti:

Tento článek se vztahuje na profesionálně stavěné kajaky, s komorami a přepážkami, vyrobené ze sklolaminátu, zpevněného plastu, nebo polyethylenu. Pokud zvažujete plavbu na doma postavených kajacích, ať už s obšívkou stavěnou metodou „strip“, tradiční potahované skin-on-frame, či na skládacích kajacích, měli byste důkladně prozkoumat předpisy a nařízení, aby jste si byli jisti, že jim váš kajak odpovídá.

Tento článek má pouze informativní charakter a nepředstavuje plné znění směrnic a nařízení. Čtenář musí použít vlastní úsudek a kontrolovat i jiné zdroje, aby se ujistil, že postupuje v souladu s právním řádem. Právo se vyvíjí, a i když autor věří, že tento text odpovídá současnému stavu, nemůže to zaručit.

Prosba na závěr:
Pokud máte nějakou zkušenost, nebo znalost nějakých speciálních pravidel, týkajících se plavby v určitém území, o kterých by nemuseli všichni vědět, podělte se o své zkušenosti. Napište mi prosím na tuto adresu a pokud nasbíráme více informací, rádi připravíme souhrn rad pro české kajakáře. Nejvíc nás pochopitelně zajímají evropské vody, ale rádi se dozvíme i o zámoří. Díky. 
 

f5
Šťastnou plavbu!
Foto: Colin Appleby  

Odkazy:

Diskuse uzavřena.