Rádia „Zachraňte mě!“

Tento článek je překladem části recenze dvou VHF/DSC přístrojů, která vyšla v Seakayaker Magazine – říjen 2010 a svolení k překladu udělil jak autor, tak šéfredaktor časopisu, kterým oběma děkuji. Protože tato recenze obsahuje i základy a principy DSC technologie, považuji za její překlad za přínosný – technické detaily posuzovaných přístrojů jsem zkrátil, pokud by někoho zajímaly, mohu mu je na vyžádání zaslat.

Upozornění: Pro zjednodušení budu od této chvíle ruční VHF rádia, nazývat buď rádia, nebo vysílačky. Doufám, že se technicky založení čtenáři nebudou cítit pohoršeni.

Ruční VHF rádia jsou základem bezpečnostního vybavení všech seakayakářů. Při koordinování skupin a v případě nebezpečí posouvá technologie DSC (Digital Selective Calling) tyto přístroje do kategorie „nepostradatelné“. Stávající VHF přístroje používané kajakáři, jsou analogové vysílače/přijímače určené pro hlasovou komunikaci.

Nové přístroje doplněné o DSC mají navíc digitální vysílač/přijímač a umožňují výměnu omezeného množství dat, například GPS souřadnic. Na přístroji vybaveném DSC, můžete zmáčknout nouzové tlačítko, a vzápětí je příslušné pobřežní stáži (a lodím vybaveným DSC rádiem pohybujícím se poblíž vás), odeslána digitální zpráva se žádostí o pomoc, doplněná automaticky o vaše souřadnice.

 

Instalace DSC technologií do ručních přístrojů

DSC není úplně novou technologií a je populární zejména u námořních přístrojů napevno vestavěných ve větších lodích. V posledních letech se ale DSC začala prosazovat i u přenosných přístrojů – hlavně díky nízké ceně GPS čipů. Už zhruba v roce 2004 byl na trhu za nějakých 700 USD přístroj Uniden Mystic. Jeho nástup byl ale zastaven z důvodů vysoké ceny, díky několika selháním a také proto, že záchranná síť US Coast Guard (pobřežní stráž USA) nebyla na mnoha místech vybavena pro příjem digitálních zpráv.

Ovšem v posledních letech pokročila technologie DSC, ceny komponentů klesly na přijatelnou úroveň a tak se tyto přístroje staly dostupnými i spolehlivými. Současně Coast Guard USA vytvořila pod názvem „Rescue 21“ záchranný systém, kompatibilní s DSC rádii. Stavba systému začala v roce 2003 a v roce 2010 už pokryl téměř celé pobřeží USA včetně splavných vod řek Hudson a Columbia.

Každý přístroj s DSC je identifikován unikátním číslem MMSI (Maritime Mobile Service Identity). Součástí každé odeslané nouzové zprávy je vedle souřadnic i toto číslo. Pobřežní stráž podle něj získá ihned důležité informace o lodi, jejím majiteli a kontaktních číslech pro případ nebezpečí, která udal majitel přístroje při jeho registraci. Takže záchranáři ihned vědí kdo je v nebezpečí a jakou loď mají hledat. Navíc dodatečné informace poskytnuté majitelem do databáze, mohou záchrannou akci urychlit.


Registrace MMSI (pouze v USA)

Tento odstavec se týká pouze USA!! Jak to chodí v Evropě a ČR, se dozvíte dalších článcích. Berte jej tedy jen jako doplňující informaci!!

DSC rádia nemají MMSI číslo naprogramováno z výroby – abyste jej získali, musíte se zaregistrovat. Čísla jsou zadarmo dostupná online na této adrese. Tady vyplníte formulář a po jeho dokončení je vám přiděleno devítimístné MMSI číslo, které uložíte do přístroje. Vámi zadané informace jsou pak předány do záchranné a vyhledávací databáze US Coast Guard.

Pokud chcete používat rádio na různých lodích, například na kajaku a plachetnici, nedávejte MMSI do souvislosti se žádnou konkrétní lodí. Namísto toho do formuláře v kolonce „Registrace lodě“ (kam můžete napsat cokoli) uveďte „ruční přístroj“ a v poli Poznámky doplňte „Přenosný přístroj použitý na více lodích.“ Vzhledem k tomu, že údaje v databázi lze průběžně editovat a jsou ihned změněny i v databázi pobřežní stráže, můžete specifikovat typ lodě před každou konkrétní akcí.

Stránky BoatUS jsou určeny jen pro rekreační plavidla Spojených států. Mimo USA je třeba kontaktovat místní autority, zda je DSC ve vaší zemi dostupné a za jakých podmínek můžete MMSI číslo obdržet.

Pokud žijete v USA a hodláte pádlovat i v cizině, je dobré namísto od BoatUS požádat o MMSI číslo Federální komunikační komisi (FCC). Podle zákonů USA totiž potřebujete pro každou VHF vysílačku použitou v cizím přístavu oprávnění. Číslo poskytnuté FCC je pak předáváno i do mezinárodní vyhledávací a záchranné databáze. Více se dozvíte na této adrese.

Důležitá poznámka: pokud programujete do vašeho nového přístroje MMSI číslo, ujistěte se, že jej zadáváte správně. Podle vládních nařízení nelze totiž jednou zadané číslo změnit. Pokud se spletete, nebo koupíte použitý přístroj, musíte jej odeslat výrobci k resetování.


Použití DSC rádia

Každé DSC rádio funguje jako běžné VHF zařízení, ovšem s několika výjimkami. V případě nouze odklopte červený kryt na boku přístroje (předtím se pochopitelně ujistěte, že je přístroj zapnutý). Pod ním je červené tlačítko, které zmáčkněte a držte 3 vteřiny. Pokud máte čas, můžete vybrat typ nouze v nabídce, která se vám zobrazí na displeji. Následně se vám zobrazí potvrzení o odeslání nouzové zprávy, doplněné o vaše souřadnice a přístroj je vzápětí automaticky přepojen na kanál 16 (určený pro komunikaci v nouzi), kde se vás zachránci pokusí kontaktovat hlasově.

Nezapomínejte ale na to, že DSC přístroje nejsou určené jen pro případy nouze. Jsou velmi užitečné i při běžných výletech, třeba na kajaku. Do paměti přístroje si totiž můžete uložit MMSI čísla jiných DSC rádií spolu se jménem jejich majitelů. Pokud si pak vyberete jméno někoho, komu chcete zavolat z adresáře, jeho přístroj začne vyzvánět a automaticky se přepojí na stejný kanál, na který je naladěn váš přístroj. Takže i pokud mají ostatní členové vaší skupiny na přístroji naladěn kanál 16, který musí všechny lodě průběžně monitorovat, není třeba jim na tomto vyhrazeném kanále volat, aby si naladili jiný kanál.

Také můžete požádat o aktuální souřadnice každého přístroje, který máte uložen ve vašem adresáři. Druhý přístroj vám je zašle a na displeji se vám u něj objeví kromě koordinát i vzdálenost a náměr. Rádio může v omezeném rozsahu posloužit i jako GPS přístroj a můžete si na druhý přístroj nastavit kurz. (DSC neposkytuje kontinuální sledování, pokud se tedy druhý přístroj pohybuje, musíte zasílat žádosti o aktuální polohu opakovaně. Ovšem některé modely umožňují automatické odesílání požadavku s dotazem v nastaveném intervalu 15 – 30 – 60 minut.)

Horizon

Přístroje na trhu

V době přípravy článku byla na trhu pouze dvě přenosná zařízení s vestavěnou GPS: Standard Horizon HX851 a Lowrance LHR-80. Obě jsou vybavená vším, co lze od VHF rádia očekávat. Obě lze ponořit do vody (autor je zkoušel 1 m pod hladinou po dobu 30 minut – našel drobné průniky vody do prostoru baterií, ale obě fungovaly) a jsou vybavena i pro příjem předpovědi počasí. Dále umožňují i zapnutí výstražného alarmu pro výstražná hlášení NOAA (National Oceanic & Atmospheric Administration, volně přeloženo Národní úřad pro oceán a atmosféru). Kromě toho mají stavitelnou úroveň hlasitosti, potlačení šumů, možnost sledování kanálů a prioritní tlačítko pro kanál 9/16.

Většina přenosných rádií, včetně LHR-80 vysílá s nízkým (1 W), nebo vysokým (5W) výkonem. HX851 má přednastaveny úrovně: 1 – 2,5 – 5 – 6W. Při vysílání z kajaku, kdy jste ukryti mezi vlnami, pochopitelně platí, že čím větší výkon, tím lépe.

Vestavěné GPS jsou u obou přístrojů 12 kanálové, do přístrojů lze uložit 500 (LHR-80), resp. 200 (HX851) waypointů a mají i základní navigační možnosti. Neočekávejte ale mapy a pokročilejší funkce – vysílačky nemají nahradit GPSky.

Výdrž baterií je zhruba 8+ hodin u LHR-80 a zhruba 7 hodin u HX851, ovšem u HX851 lze připojit napájení pro 5AAA baterií a tím celkovou výdrž přístroje prodloužit. Také je možné šetřit baterie odpojením GPS přijímače. Oba přístroje mají na vodě dobrou audio kvalitu (příjem i vysílání). Pokud někdo zavolá, oba přístroje vydávají dostatečně silné vyzvánění, slyšitelné i v hlučných podmínkách.

Přístroj HX851 má navíc dvě unikátní vylepšení – na boku přístroje se nachází LED dioda, pokud je zapnutá, či pokud se přístroj ponoří do vody, okamžitě se rozbliká. Navíc tento přístroj je podsvícen a snáze jej najdete v noci.

Internetové ceny se pohybují pro LHR-80 mezi 175 až 200 USD, HX851 pořídíte zhruba za 225 – 270 USD. To je cena vyšší, než za běžné VHF vysílačky, ale vzhledem k nadstandardní výbavě, se tato investice určitě vyplatí. (Poznámka překladatele: přístroj HX851 se již prodává i v provedení pro Evropu, je pak označen: HX851E a ve Velké Británii se dá pořídit za cenu kolem 230,- liber.)

 

Přeloženo a zveřejněno se souhlasem autorovým i nakladatelovým. Článek vyšel v časopisu Sea Kayaker Magazine – říjen 2010.

Odkazy:
Sea Kayaker Magazine
Boat Us
vysílačka HX851E