180 DT

logo180dt31. března 2013 vypluji od malé pláže v Praze pod Karlovým mostem a vydám se na půlroční putování po vodě v mořském kajaku, který jsem sám navrhl a postavil. Vydám se po Vltavě a Labi až k Hamburku, odkud se kanálem Labe-Lübeck dostanu do Baltského moře. Dále popluji směrem na sever tak, že nejprve propluji ostrovy Dánska a pak se vydám podél západního pobřeží Švédska a Norska až na nejsevernější místo Evropy, Nordkapp.

Zde bych měl mít za sebou 3000 km, tedy polovinu své cesty. A bude na mě čekat 550 kilometrů dlouhá „suchá“ etapa pěšky přes Laponsko. Svůj 80 kg kajak při ní se vším vybavením potáhnu na vozíku, než do něj opět usednu na pobřeží Botnického zálivu.

Po východním pobřeží Švédska či západním pobřeží Finska dopluji zpět k dánským ostrovům. Nakonec se vrátím proti proudu Labe a po zhruba půl roce se opět objevím v Praze, na pláži, kde celá cesta započala. Tím však vše nekončí.

PetrMajor_FB_07

Po svém, pevně doufám, že úspěšném návratu, chci o své cestě na mořském kajaku informovat nejen současné příznivce a fandy tohoto sportu. Rád bych realizoval setkání a semináře s prezentací fotografií a videa, které během cesty pořídím. A to především ve školách, abych motivoval mladé lidi k dobrodružství, a to nejen ve vlnách a představil tento v Čechách ne příliš obvyklý outdoorový sport.

PetrMajor_FB_02

Výpravu bude v České republice provázet řada dílčích aktivit. Průběh cesty budu zaznamenávat na tento blog. Budu sem nahrávat fotky, videa a psát v dlouhých chvílích osamění mimo civilizaci své postřehy z cesty. S Českým rozhlasem jednám o pravidelných živých vstupech do vysílání ve frekvenci dvou nebo tří týdnů. Po svém návratu plánuji nabídnout článek o cestě spolu s fotografiemi do vybraného časopisu a rád bych zrealizoval i fotografickou výstavu. Vždyť v průběhu půl roku určitě nashromáždím bohatý a zajímavý fotografický materiál. V plánu je také výroba autentického filmového dokumentu mapujícího mou cestu.

Putování v číslech

  • 6 měsíců strávím v mořském kajaku bez podpory doprovodu
  • 6000 km urazím s mořským kajakem, poháněném výhradně vlastní silou
  • 550 km ze své cesty ujdu s veškerým vybavením pěšky přes Laponsko
  • 6 zemí navštívím během své cesty
  • 4 moře propádluji na kajaku
  • 2x překročím polární kruh
  • 30 km/den by měla být má průměrná rychlost
  • 1x potkám a přepádluji jeden z největších mořských vírů na světě, legendární norský Maelström